Dự thảo bảo vệ người tiêu dùng với thương nhân nước ngoài trên sàn TMĐT

Dự thảo bảo vệ người tiêu dùng với thương nhân nước ngoài trên sàn TMĐT

20/03/2021 0 Hoàng Thị Hằng 701

Theo thống kê của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong năm 2020 với mức tăng 18%; quy mô thị trường đạt 11,8 tỷ USD; ước đạt 5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Với tinh thần đẩy mạnh giao dịch TMĐT xuyên biên giới được thông qua tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021-2025; Bộ Công Thương đã xây dựng và đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP (Dự thảo). Cùng Oet tìm hiểu chi tiết chủ đề này nhé.

Nghĩa vụ bảo vệ người tiêu dùng của chủ sàn TMĐT

Theo Dự thảo, chủ sàn TMĐT có trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ người tiêu dùng; thông qua việc tuân thủ các nghĩa vụ sau:

Xác thực danh tính TNNN

Chủ sàn có trách nhiệm xác thực danh tính của các TNNN tham gia mua bán hàng hóa trên sàn của mình; các thông tin liên quan phải được dịch sang tiếng Việt. Quy định này cũng phù hợp với quy định xác nhận danh tính của người bán trong nước trên sàn TMĐT.

Dự thảo bảo vệ người tiêu dùng với thương nhân nước ngoài trên sàn TMĐT

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Chủ sàn TMĐT có trách nhiệm yêu cầu TNNN thực hiện quyền xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hoặc chỉ định đại lý thương mại tại Việt Nam. Trong trường hợp có chức năng phù hợp, chủ sàn có thể tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua; đối với hàng hóa do TNNN bán trên sàn TMĐT.

Thanh toán đảm bảo

Chủ sàn TMĐT phải cho phép khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán đảm bảo; theo đó, khoản tiền thanh toán của khách hàng sẽ được tạm giữ trong khoảng thời gian nhất định; để hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa người mua hàng, chủ sàn TMĐT và người bán. Phương thức này không chỉ áp dụng đối với TNNN. Mà nó còn áp dụng chung cho cả thương nhân trong nước.

Giải quyết khiếu nại

Chủ sàn TMĐT có trách nhiệm thay mặt TNNN giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do TNNN cung cấp. Trong trường hợp giao dịch có nhiều hơn hai bên tham gia; chủ sàn phải là đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng .

Trách nhiệm liên đới

Chủ sàn TMĐT chịu trách nhiệm liên đới về hàng hóa, dịch vụ nếu không thực hiện các nghĩa vụ của mình trong việc xử lý hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Với các quy định trên, Dự thảo đặt nặng trách nhiệm của chủ sàn TMĐT trong việc bảo vệ người tiêu dùng; do sàn TMĐT chính là “cửa ngõ” để các TNNN tiếp cận với thị trường Việt Nam. Đứng trên góc độ quản lý nhà nước và người tiêu dùng; những thay đổi này mang tính tích cực và được hy vọng sẽ giúp cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng qua sàn TMĐT; giảm bớt và giải quyết tốt các tranh chấp giữa người tiêu dùng và TNNN; từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động của sàn TMĐT theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả và an toàn.

Nguyên tắc tuân thủ điều kiện kinh doanh hàng hóa, ngành nghề có điều kiện

Dự thảo bảo vệ người tiêu dùng với thương nhân nước ngoài trên sàn TMĐT

Dự thảo cũng sửa đổi nhằm làm rõ nguyên tắc tuân thủ điều kiện đầu tư; kinh doanh đối với ngành nghề và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, theo Dự thảo, hoạt động TMĐT đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Mặc dù quy định trên chỉ dừng lại ở phạm vi đặt ra nguyên tắc; tuy nhiên có thể thấy rằng nhà làm luật có xu hướng siết chặt điều kiện kinh doanh phân phối của các TNNN bán hàng trên sàn TMĐT.

Nếu việc này được áp dụng, người tiêu dùng Việt Nam có thể yên tâm về chất lượng của hàng hóa do TNNN phân phối vào Việt Nam. Đồng thời, quy định này cũng tạo sự cân bằng về điều kiện kinh doanh giữa TNNN và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh; phân phối theo pháp luật Việt Nam. Ngược lại, các TNNN cũng nên có sự chuẩn bị về cả chiến lược kinh doanh lẫn chi phí để đáp ứng với những thay đổi này.

Cơ chế thu thuế

Theo Dự thảo, Chủ sàn TMĐT có trách nhiệm khấu trừ và khai nộp thuế nhà thầu thay mặt cho TNNN. Quy định này nhằm tạo cơ chế bắt buộc cho việc khấu trừ và nộp thuế tại nguồn; đảm bảo nguồn thu thuế từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam; tuân thủ pháp luật về thuế; cũng như tạo sự bình đẳng giữa các thương nhân kinh doanh trong và ngoài nước.

Việc áp dụng các ưu đãi trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có); cần phải căn cứ theo từng Hiệp định cụ thể áp dụng cho từng TNNN và ý kiến tư vấn từ đơn vị tư vấn chuyên môn thuế.

Nguồn: doanhnghiepvathuonghieu.org